Přehled plánovaných akcí

Přehled plánovaných akcí

Aktualizace 11.4.2022 – 30. Dubna akce pro veřejnost na Skalce; 7. a 8. Května Zlatý list

Ahoj všichni, zde je přehled víkendových akcí, které plánujeme uspořádat do konce května (ke všem akcím zašleme včas další informace – pokud není uveden datum, nejedná se o chybu, i ten včas doplníme):

  • 30. Dubna – Akce pro veřejnost na Skalce – Plánujeme vytvořit několik stanovišť, na kterých budeme seznamovat veřejnost s péčí o přírodu a prezentovat tak naši celoroční činnost. Na stanoviště sháníme dobrovolníky z řad čejčat, zašlete nám prosím email, pokud se chcete účastnit.
  • 7. a 8. Května – Přírodovědná soutěž Zlatý list
    7.5. bude kolo pro mladší (do 6. třídy), 8.5. pro starší (do 9. třídy)
    Bližší info o soutěži: zlatylist.cz
    Prosíme hlásit účast co nejdříve!

Tento článek budeme postupně aktualizovat, zprávy o aktualizacích se vám zobrazí v emailu.

Těšíme se,
Tým Čejky